Panduan Penuh: Cara Mengira Pips dalam Perdagangan Forex

Helia Karina
3 Min Read

Dalam dunia perdagangan forex, pips adalah salah satu istilah yang sangat penting. Ia merujuk kepada perubahan terkecil dalam nilai pasangan mata wang. Memahami cara mengira pips adalah penting bagi peniaga forex untuk menguruskan risiko dan membuat keputusan perdagangan yang berinformasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas cara mengira pips dengan mudah dan berkesan.

Apa itu Pips?

Sebelum kita meneruskan, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu pips. Pips merupakan singkatan bagi “percentage in point” atau kadangkala disebut “price interest point”. Ia adalah perubahan terkecil dalam nilai pasangan mata wang, biasanya diwakili oleh empat tempat perpuluhan (kecuali untuk pasangan mata wang yang melibatkan yen Jepun, di mana pips biasanya mempunyai dua tempat perpuluhan). Contohnya, jika harga EUR/USD bergerak dari 1.1250 kepada 1.1251, ini bermakna ia bergerak sebanyak 1 pip.

Cara Mengira Pips

Cara mengira pips adalah mudah dan bergantung kepada konvensyen harga pada pasangan mata wang yang diperdagangkan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Tentukan Konvensyen Harga

Sebelum anda boleh mengira pips, anda perlu mengetahui konvensyen harga pasangan mata wang yang anda dagangkan. Kebanyakan pasangan mata wang diperdagangkan dengan empat tempat perpuluhan, tetapi pasangan yang melibatkan yen Jepun biasanya diniagakan dengan dua tempat perpuluhan.

2. Kenalpasti Harga Masuk dan Harga Keluar

Dalam perdagangan forex, anda perlu mengetahui harga masuk (harga di mana anda membuka kedudukan) dan harga keluar (harga di mana anda menutup kedudukan). Dua harga ini akan digunakan untuk mengira perbezaan dalam pips.

3. Hitung Perbezaan dalam Pips

Untuk mengira perbezaan dalam pips, anda perlu mengambil harga keluar dan mengurangkan harga masuk, kemudian memperhitungkannya mengikut konvensyen harga pasangan mata wang yang diperdagangkan.

Contoh:

  • Harga masuk (bid price): 1.3000
  • Harga keluar (ask price): 1.3025

Perbezaan dalam pips:
1.3025 – 1.3000 = 25 pips

Dalam contoh di atas, perbezaan harga antara harga masuk dan harga keluar adalah 25 pips.

Kesimpulan

Mengira pips adalah kemahiran penting dalam perdagangan forex. Dengan memahami bagaimana mengira pips, peniaga dapat mengukur risiko, menentukan keuntungan dan kerugian, serta membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Dengan menggunakan panduan yang diberikan di atas, anda sekarang mempunyai kemahiran asas yang diperlukan untuk mengira pips dalam perdagangan forex. Ingatlah untuk sentiasa mengamalkan pengurusan risiko yang baik dan membuat analisis yang teliti sebelum membuat keputusan perdagangan.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *